(LEENDŐ) ELSŐSÖKNEK | AKTUALITÁSOK | OKTATÓKNAK | HALLGATÓKNAK | SANSZ KLUB | HASZNOS |

Üdvözlünk a SANSZ honlapján!

sfsdf

Üdvözöljük a SANSZ honlapján!

01

 


A hallgatóvá válás

A hallgatóvá válás nem megy egyik pillanatról a másikra, egyetlen fiatal felnőtt számára sem könnyű. Még nagyobb erőfeszítést igényel a fogyatékossággal élő hallgatóktól, mert nekik nem csupán egy új oktatási intézményben kell kiigazodniuk – előfordulhat, hogy számukra a beilleszkedés is nehezebben megy, hosszabb időt veszi igénybe.

A hallgatóvá válás nem megy egyik pillanatról a másikra, egyetlen fiatal felnőtt számára sem könnyű. Még nagyobb erőfeszítést igényel a fogyatékossággal élő hallgatóktól, mert nekik nem csupán egy új oktatási intézményben kell kiigazodniuk – előfordulhat, hogy számukra a beilleszkedés is nehezebben megy, hosszabb időt veszi igénybe. A tanulás hatékony módja pedig sokszor nem ugyanaz, mint a társaiknak. Hiszen gyakran másként működik a figyelem, a megértés, a jegyzetelés, a beszéd... 

Egyetemi oktatóként hogyan támogathatja a hallgatókat a tanulmányaikban? Miként tudja az oktatás körülményeit, az előadás formáját, a kommunikációt és a vizsgázás módját úgy alakítani, hogy az - lehetőleg minden hallgatónak és Önnek is - megfelelő legyen? Mi az, ami feltétlenül elvárható az oktatótól, hiszen vannak ilyen, törvényileg szabályozott követelmények is.* Az “előnyben részesítési követelmények” - et részletesen az egyes fogyatékossági típusoknál írjuk le!

A fogyatékossággal élő hallgatót az empátia és türelem mellett leginkább azzal tudja segíteni, hogy az önálló tanulását támogatja, ehhez próbálják közösen megtalálni a legmegfelelőbb módszereket. (órai hangfelvétel, jegyzetelő tolmács, oktatói diák másolása saját pen-drive -ra, tanulást segítő számítógépes programok használata, speciális segédeszközök beszerzése, stb.) Az alábbiakban még visszatérünk néhány példával arra, milyen segítséget nyújthat adott esetben egy hallgatónak. Az igények természetesen nagyon különbözőek még azonos fogyatékossági kategórián belül is, erősen függnek az egyén képességeitől, személyiségjegyeitől, sajátos nehézségeitől.

Jó, ha elmondja: a Szegedi Tudományegyetemen működő Központ (Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ) számos támogatást, szolgáltatást nyújt, tanulmányi kedvezmények igénybevételéhez pedig nélkülözhetetlen a Központban való regisztráció.

A törvény szerint fogyatékossággal élő hallgató az, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. ( Nftv. 108. § 6. )

A hallgató fogyatékosságára tekintettel – a 87/20015. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint rendelkezésre álló – szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentését vagy azok más módon történő teljesítésének engedélyezését.

Az SZTE a fogyatékossággal élő hallgatók segítségnyújtásra, mentességre és kedvezményekre irányuló kérelmeiket az SZTE Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság (HEB) vizsgálja meg és véleményezi.

Minden eljárás egyedi kérvénnyel indul, mert generális mentesség nincs. 

A kérvény irányulhat a tanulmányi tevékenység minden elemére, korlátozás nélkül. A kérelmet a hallgató az Életvezetési Tanácsadó Központ irodájában adhatja le. (A Tanulmányi Osztályon benyújtott kérelmeket is ide továbbítja a TO.) A HEB megállapítja a jogosságot, és ezt ráírja a kérvényre, egyben javaslatot is tesz. A kari illetékes bizottság /dékán hoz határozatot, melyet megküld a hallgatónak, az érintett oktatónak és a HEB-nek is.

A hatékonyság miatt szükség lenne karonként egy olyan oktatóra, aki elkötelezett segítője a határozat végrehajtásának, illetve minden tekintetben segíti a rászoruló kari hallgatókat. Ezzel az oktatóval tart kapcsolatot az HEB.

Jogszabályi háttér; a fogyatékossággal élő hallgatókra vonatkozó rendelkezések:
-  87/20015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról - Előnyben részesítési követelmények (továbbiakban VHR)


Kivonatok:
Az oktatással kapcsolatos feladatokat ellátó kötelessége, hogy az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse ... a hallgató emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa; az oktató tevékenysége során vegye figyelembe a hallgató egyéni képességét, tehetségét, fogyatékosságát. Nftv. 35.§ (2)

A hallgató joga, hogy a jogszabályokban és az intézményi szabályozásban meghatározottak szerint teljes körű, pontos és hozzáférhető formában információt kapjon a tanulmányai megkezdéséhez és folytatásához, kialakítsa tanulmányi rendjét, igénybe vegye a felsőoktatási intézményben elérhető képzési lehetőségeket, kapacitásokat; állapotának, személyes adottságainak, fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön. Nftv. 43.§ (1)

A fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti. Nftv. 47.§ (4)

*A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. (...) A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz – így különösen írógép, számítógép – alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló, szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez. Nftv. 49. § (8)

Igyekszünk konkrét tájékoztatást adni a segítségnyújtás lehetőségeiről a fogyatékossági típusonkénti összefoglalóban.
(Hallássérült hallgatók a felsőoktatási intézményekben
Mozgássérült hallgatók a felsőoktatási intézményekben
Autista hallgatók a felsőoktatási intézményekben
Látássérült hallgatók a felsőoktatási intézményekben
Diszlexiás hallgatók a felsőoktatási intézményekben)

Kérdéseivel, javaslataival keressen fel bennünket személyesen, levélben vagy telefonon: 
Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ
Szeged, Vitéz u. 17. (11-es iroda)
Ügyfélfogadási idő hétfőtől csütörtökig 10.00-15.00 óráig, pénteken 10.00-12.00 óráig
Telefon: 06/62 544-029
E-mail: eselyiroda@rekt.szte.hu
Koordinátor: Dr. Sebőné Dr. Szenes Márta marta@szenesem.hu
Esélyegyenlőségi referens: Nagy Katalin



Elérhetőségeink

Kedves Hallgatók!

Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ irodája:
Szeged, Vitéz u. 17. (11-es iroda)

Akadálymentes ügyeleti hely:
TIK Hallgatói Centrum Információs Ponton (Szeged, Ady tér 10.)


Telefon:
(+36) 62 544 029

E-mail:
eselyiroda@rekt.szte.hu
szte.eselyiroda@gmail.com