(LEENDŐ) ELSŐSÖKNEK | AKTUALITÁSOK | OKTATÓKNAK | HALLGATÓKNAK | SANSZ KLUB | HASZNOS |

Üdvözlünk a SANSZ honlapján!

sfsdf

Üdvözöljük a SANSZ honlapján!

01

 


Autista hallgatók a felsőoktatási intézményekben

Az autizmus egy idegrendszeri fejlődési zavar; a hétköznapi léttől eltérő „másság”: egy olyan állapot, mely eltérő fejlődéshez vezet. A kutatások szerint az idegrendszer igen korai, feltehetően veleszületett ártalmának, illetve genetikai, egyben környezeti tényezők kölcsönhatásának következménye, amelyek a terhesség ideje alatt vagy a szülést követően következtek be.  

Bár ez az állapot a jelenlegi kutatások szerint nem gyógyítható, megfelelő autista-specifikus módszerekkel az érintettek jól fejleszthetők.
Az autizmus széles tartományú spektrumzavar, de más-más kórképpel társulhat. Hozzávetőleg kettőszáz autista emberből egy-két személy rendelkezik különleges képességgel, akik segítséggel integrált középfokú intézményt is elvégezhetnek.
Ma Magyarországon hozzávetőleg 100 000 ember él autizmussal. Nemek arányát tekintve tíz főből nyolc férfi : kettő nő az érintett.
 
Ez az állapot a viselkedés három területén okoz minőségi eltérést, nehézséget az autizmussal élő embereknek egész életük során:
 
1.)   KOMMUNIKÁCIÓ TERÉN
 • Nem elsősorban a beszéd okoz nehézséget, bár előfordul akik egyáltalán nem beszélnek.
 • Probléma a megértésben mind a szóbeli, mind a nem verbális területen (gesztusok, arckifejezések használata és megértése).
 • Furcsa beszédmód, beszédstílus lehet.
 • A szójátékot, vicceket nem értik.
 • Jellemző a hallottak szó szerinti értelmezése.
 • Nem értik az átvitt értelmű kifejezéseket, a ráutalásokat.
 • Sokszor ismétlik önmagukat, mondandójukat.
 • Társalgásba való bekapcsolódás, beszélgetés fenntartása nehézséget jelent.
 • Gyakran, hirtelen oda nem illő gondolatokról beszélnek.
 
2.)   TÁRSAS KAPCSOLATOK TERÉN
 • Nehezen értik meg és önmaguk is nehezen használják az arckifejezéseket
 • Folyamatosan kerülhetik a szemkontaktust, vagy ellenkezőleg: keresik a tekintetet és felveszik a szemkontaktust, de akár furcsán nézhetnek, esetleg bámulva.
 • Előfordul, hogy szeretnek bizonyos ismétlődő mozgást végezni.
 • Mások problémáit, viselkedését gyakran nem értik; beleérző képességgel többnyire nem rendelkeznek.
 • Gondot okoz mások gondolatainak, érzéseinek, szándékának megértése.
 • Érdeklődésük és érzelmeik megosztása nehézséget jelent.
 • Nehezen követik a társadalmi íratlan szabályokat: túl közel vagy nagyon távol állhatnak a másik emberhez.
 • Előfordul, hogy nehezen teremtenek kapcsolatot nem csak kortársaikkal, hanem felnőttekkel is, de az ellenkezője is lehetséges: közvetlenek, igénylik az ölelést, mindenkihez odamennek, mindent újra és újra elmesélnek.

 
3.) RUGALMATLAN VISELKEDÉSSZERVEZÉS, SZOCIÁLIS KÉPZELETI NEHÉZSÉGEK:

 • Realitás és fantázia összetévesztése.
 • Iratlan szociális szabályok meg nem értése, ezért azok alkalmazásának hiánya.
 • Rugalmatlan a gondolkodásuk.
 • Gyakran elvesznek a részletekben.
 • Jellemző a ragaszkodásuk az azonossághoz, megszokott dolgokhoz.
 • Képességeik szigetszerűek: van, ami kiemelkedően jól megy és van, ami egyáltalán nem.
 • Jellegzetes lehet bizonyos speciális terület iránti fokozott érdeklődés, mely foglalkoztatja őket.
 • Nem szeretik a változásokat.
 • Valamennyi érzékszerv tekintetében szokatlan reakciók észlelhetők.
 • Néha ok nélkül sírnak, vagy nevetnek.
 • A különböző érzékszervek nem egyformán érzékenyek (szenzoros érzékenység: látás, hallás, szaglás, fájdalomérzet terén).
 • Nehezen boldogulnak ismeretlen helyen.
 • Váratlan szituációkkal, helyzetekkel nem tudnak mit kezdeni

 
Nem szabad összekeverni a szociális képzeleti nehézségeket a képzelet hiányával. Sok kreatív autista ember van, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak akár zenészként, íróként, festőként.
 
Az autizmust közel egy időben fedezték fel Európában és az USA-ban. Leo Kanner amerikai gyerekpszichiáter 1943-ban adott ki tanulmányt, egy évvel később 1944-ben Hans Asperger bécsi gyermekorvos – aki soha nem látta Kanner művét –, jelentette meg tanulmányát, ahol szintén különös viselkedésű gyermekek szokásait mutatta be.  Egymástól függetlenül mindketten ugyanazzal a névvel, a görög "autos" (önmagára irányuló) szóból eredő autizmussal illették az állapotot. Kanner világszerte ismert tudóssá vált, míg az Asperger-szindróma csak a tudós halála után lett elismert.

 
Autizmussal élőkre egyaránt, de Asperger-szindrómára fokozottan jellemzőek:
 • Érzéketlennek tűnő viselkedés
 • Fontos a rendszeresség, napirend
 • Ragaszkodás rituálékhoz, dolgokhoz.
 • Ismétlődő mozgások.
 • Mozgáskoordináció probléma: egyensúly, összehangolás (ujjak).
 • Kóros bőbeszéd, vagy kevésbé beszédes – de: nem kommunikálnak, tehát nem beszélgetésről van szó, csak beszélnek.
 • Humort, iróniát, csipkelődést nem értik.
 • Alvászavar, olykor evészavar.Érzékenység: általában testi érintés, szemkontaktus kerülése; zaj, szagok, fájdalomküszöb végletesen változó.
 

Eltérő fejlődés hatása a tanulásra és viselkedésreSegítséget jelenthet számukra a mindennapokban
Elsődlegesen fontos a rendszeresség és kiszámíthatóság.
Kerüljük a váratlan helyzeteket; időpontok, helyszínek változtatásait. Szükség esetén röviden tájékoztassuk az érintettet a várható változásról. Fontos a pontos órarend.
Tájékozódás nehézséget okoz, különösen változások esetén. Térképpel; konkrét, könnyen értelmezhető útmutatással segíthetőek.
Térképpel; konkrét, könnyen értelmezhető útmutatással segíthetőek.
Olykor figyelemzavar jelentkezése egyszerre túl sok inger esetén, ezért nehezen köthető le a figyelme.
Többségük elöl szeret ülni az előadásokon, lehetőleg egyedül, ezzel kizárják a körülöttük lévő ingereket, figyelmük könnyebben tartható.
A mondandót lépésekre bontva, lényegre törően, érthetően közöljük.
Minden esetben szükséges meggyőződni arról, hogy a hallgató pontosan érti-e a kérdést, hogy mit várnak tőle.
Rugalmatlan gondolkodás, szervezetlen tanulási mód.
Egyszerűsített vázlat írása, egyéb vizuális módszer alkalmazása, rávezetés segítségükre lehet.
Környezeti tényezők fokozott szenzoros érzékelése (színek, hangok, fények, szagok).
Strukturált, átlátható, egyszerű környezeti tényezők biztosítása.
A viselkedésproblémák gyakran a kommunikációs nehézségek (beszéd és nonverbális jelzések értésének zavara, kifejezőkészség zavara) miatt alakulnak ki, ezért alapvető fontosságú a kommunikáció segítése.
A vizuális eszközök segítségével – rajzok, piktogramok, tárgyak szemléltetésével – érthetőbbé válik az anyag és az elvárás a hallgató számára.
Túlterhelés zavart okoz.
Szükségük van megerősítésre, ha elbizonytalanodnak.
Íratlan szociális szabályok meg nem értése, ezért azok alkalmazásának hiánya.
Az íratlan szabályok taníthatóak, érthetővé kell tenni számukra.
Önálló kreativitás hiánya, sajátos munkatempó.
Saját munkatempó figyelembevételével, rávezetéssel, válasz türelmes kivárásával.
A lényegkiemelés és problémamegoldó képesség sérülése a gondolkodásban; emlékezetfelidézési problémák.
Készségek figyelembevétele anyag leadásakor és számonkérésnél: tételek már szorgalmi időszakban minél korábban történő kiadása; vizsgánál elegendő felkészülési idő biztosítása.Az autizmus jelenségének megértéséhez fontos tudni, hogy az érintettek különös, sokszor bizarr viselkedése nem tudatos.

Egyébként jó nyelvi és értelmi képességekkel rendelkezve is súlyos tanulási nehézségekkel kell megküzdeniük. Nem szándékosan zárkóznak el a tanulási lehetőségektől és a társas helyzetektől, és nem egyszerűen lassabban, hanem teljesen másképp fejlődnek, mint egészséges társaik. Sokuk jól fejleszthető, rendkívüli teljesítményt nyújt egyes területeken; többségüknek viszont gondot okoz beilleszkedni a kortársai közé. Azonban autistaként is lehet kiegyensúlyozott életet élni!

Az autizmus fő szimbóluma a puzzle-darab, melynek jelentése egyrészt utal az autisták látásmódjára vagyis, hogy az egésznek ők csak részleteiben látják, kis mozaikokból építik fel a teljes képet. 
Másrészt jelképezi, hogy az autisták társadalmunk részét képezik, akik mint a puzzle-darabok próbálnak illeszkedni a teljes egészhez.
 
A legfontosabb, hogy elfogadással, megértéssel, türelemmel és megtalálva a megfelelő egyéni „kulcsot” mind többen tudjanak segítő kezet nyújtani az autizmussal élő hallgatóknak, hogy ez a közös út a mindennapokban számukra is könnyebben, sikeresen és örömmel járhatóvá váljon.
 
VHR. 18. § (6)* Az autista hallgató esetében a szakvélemény és a kérelme alapján a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kedvezmények alkalmazhatók.

A jogosultságról a SZTE Hallgatói Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottság (HEBB) igazolást állít ki. A hallgató ezzel az igazolással keresi fel az oktatóját még a szorgalmi időszakban és egyezteti vele a vizsga részleteit. 
Ajánlott szakirodalom
Fred R. Volkmar, Lisa A. Wiesner: Az autizmus kézikönyve – amit minden szülőnek, családtagnak és tanárnak tudnia kell - Geobook Hungary Kiadó, 2013
Schopler, E. (2002) Életmentő kézikönyv szülőknek krízishelyzetek megoldásához autizmusban és hasonló állapotokban - Kapocs: Budapest
Ellen Notbohm: Tíz dolog amit minden autizmussal élő gyermek szeretné, ha tudnál - Geobook Hungary Kiadó, 2009
Balázs Anna: Autista a testvérem
Sandra L. Harris, Ph.D: Az autista gyernekek testvérei – Útmutató családok számára - Kapocs Kiadó, 2009
ATTWOOD, T. (2008) Különös gyerekek – Kalauz az Asperger szindrómához szülőknek és nevelőknek. Animus: Budapest
Frith, U. (1991) Autizmus. A rejtély nyomában. Kapocs : Budapest
Schenk Lászlóné szerk.: Tanári Kézikönyv – Autista, értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos személyek szinten tartó, fejlesztő képzése programhoz. Tata, 2011
Segítség és segítők az autizmussal élő emberek hétköznapjaiban 
(Autizmus füzetek)
Könyvek megrendelésére javasolt közvetlenül: http://www.krasznaresfiai.hu/kinalatunk/autizmus

 
Filmek:
Temple Grandin (angol nyelvű trailer itt)
 
Hasznos linkek:
Elérhetőségeink

Kedves Hallgatók!

Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ irodája:
Szeged, Vitéz u. 17. (11-es iroda)

Akadálymentes ügyeleti hely:
TIK Hallgatói Centrum Információs Ponton (Szeged, Ady tér 10.)


Telefon:
(+36) 62 544 029

E-mail:
eselyiroda@rekt.szte.hu
szte.eselyiroda@gmail.com