(LEENDŐ) ELSŐSÖKNEK | AKTUALITÁSOK | OKTATÓKNAK | HALLGATÓKNAK | SANSZ KLUB | HASZNOS |

Üdvözlünk a SANSZ honlapján!

sfsdf

Üdvözöljük a SANSZ honlapján!

01

 


Eljárási rend

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében benyújtott felmentési kérelmek elbírálásának intézkedési rendje

A Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság feladatkörébe tartozik az esélyegyenlőségi alapelvek teljes körű biztosításának felügyelete, értékelése és szükség esetén javaslatok tétele; az egyenlő esélyek biztosításra irányuló kérelmek elbírálása. A Bizottság a hallgatói kérelmekről a fogyatékosságot igazoló szakvélemény alapján dönt a Nftv egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Korm. rendelet figyelembevételével. (A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63§ (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott szakvéleménnyel igazolja)

Bizottság hallgatókkal kapcsolatos döntéseinek érvényesítését a vezető koordinátor és az érintett Kar oktatási dékán helyettese, illetve a Tanulmányi Osztály kijelölt munkatársa végzi. A bizottság vezető koordinátora gondoskodik szükség esetén az eljárási rend módosításáról a határozatok meghozásával, kérvények elbírálásával kapcsolatban.

(A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE, 15. pont)Elérhetőségeink

Kedves Hallgatók!

Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ irodája:
Szeged, Vitéz u. 17. (11-es iroda)

Akadálymentes ügyeleti hely:
TIK Hallgatói Centrum Információs Ponton (Szeged, Ady tér 10.)


Telefon:
(+36) 62 544 029

E-mail:
eselyiroda@rekt.szte.hu
szte.eselyiroda@gmail.com