(LEENDŐ) ELSŐSÖKNEK | AKTUALITÁSOK | OKTATÓKNAK | HALLGATÓKNAK | SANSZ KLUB | HASZNOS |

Üdvözlünk a SANSZ honlapján!

sfsdf

Üdvözöljük a SANSZ honlapján!

01

 


Hallássérült hallgatók a felsőoktatási intézményekben

A hallássérültek gyűjtőfogalma a siketeket és a nagyothallókat egyaránt magában foglalja.  
A siketek nem rendelkeznek hasznosítható hallásmaradvánnyal. Általában nem viselnek hallókészüléket, állapotuk hallókészülékkel nem korrigálható. Többségünk a jelnyelv segítségével kommunikál.

A könyvekre, jegyzetekre szorítkozva tudnak felkészülni a vizsgákra.

A nagyothallók rendelkeznek hallásmaradvánnyal. Hallókészüléket használnak, orvosi rehabilitációval és fejlesztéssel a halló világával megfelelő kapcsolatot tudnak kialakítani. Magyarországon orvosi szempontból nagyothallónak tekintik mindazokat a személyeket, akiknél a halláskárosodás mértéke mindkét fülön 30-90 dB között van.

A nagyothalló személy hallókészülék segítségével többé-kevésbé megérti a hangzó beszédet, és ő maga is érthetően beszél, azonban hangján és kiejtésén is érzékelhetők a kontroll hiányosságai. A nagyothallók a jelnyelvet általában nem használják, mivel a hangos kommunikáció számukra elérhető. Ez alól kivételt képeznek azok a nagyothallók, akik személyes kapcsolataik révén ismerik és használják a jelnyelvet.

A nagyothallók rendelkeznek hallásmaradvánnyal. Hallókészüléket használnak, orvosi rehabilitációval és fejlesztéssel a halló világával megfelelő kapcsolatot tudnak kialakítani. Magyarországon orvosi szempontból nagyothallónak tekintik mindazokat a személyeket, akiknél a halláskárosodás mértéke mindkét fülön 30-90 dB között van.
A nagyothalló személy hallókészülék segítségével többé-kevésbé megérti a hangzó beszédet, és ő maga is érthetően beszél, azonban hangján és kiejtésén is érzékelhetők a kontroll hiányosságai. A nagyothallók a jelnyelvet általában nem használják, mivel a hangos kommunikáció számukra elérhető. Ez alól kivételt képeznek azok a nagyothallók, akik személyes kapcsolataik révén ismerik és használják a jelnyelvet.

Hallássérültek körében gyakori nehézségek az oktatásban:
 • Az információhoz való hozzájutásuk gátolt
 • A legnagyobb problémát a jegyzetelés jelenti
 • Figyelem kialakítása, hosszú távú megtartása
 • Eredményes kommunikáció kialakítása, fenntartása
 • Kapcsolódás a társakhoz, szociális visszahúzódás, szégyenérzet
 • Nem megfelelő környezeti feltételek biztosítása, oktatóterem elrendezésének problémái


Javaslatok a hallássérült hallgatókkal való együttműködéshez előadásokon és szemináriumokon
 • Ismerje meg a tanulók halláskárosodásának mértékét, és egyéni szükségleteiket a megértés terén! (Előfordulhat, hogy néhány hallgató nem szívesen vallja be másoknak, hogy hallássérült.  Ennek oka lehet, hogy a hallgató kényelmetlenül érzi magát amiatt, hogy másokkal meg kell osztania, hogy nem hall jól, valamint fél a stigmatizálástól, és hogy emiatt másképpen fogják őt kezelni. Ilyen esetben, érdemes a hallgatóval tudatni, hogy oktatójaként szeretne vele minél hatékonyabban kommunikálni, ezért kell tudnia arról, hogy milyen mértékben hallássérült.)
 • A legjobb, amit a hallássérültekkel tehetünk, hogy ugyanúgy bánunk     velük, mint másokkal, csak egy kicsivel több figyelmet fordítunk arra, hogy meg is értsék az általunk elmondottakat.
 • Vonjuk be a hallássérült hallgatótársakat is a csoportos beszélgetésekbe, hogy ne érezzék magukat kirekesztetteknek.
 • A beszélgetések és előadások során segítsük a szájról olvasást, forduljunk feléjük.
 • Figyeljünk az artikulációra, törekedjünk a megszokottnál lassabb, hangosabb beszédre.
 • Amennyiben a hallgató igényli, segítsünk neki helyet találni a terem első soraiban!
 • Mielőtt előadásunkon beszélni kezdünk, irányítsuk magunkra a hallgatók figyelmét! Beszédünk kezdete legyen világos a hallgatók számára, és jelezzük, ha új témához érünk.
 • Győződjünk meg róla, hogy a hallgató észrevette-e, hogy igyekezünk felvenni vele a szemkontaktust.
 • Lehetőség szerint egy helyben álljunk, mialatt beszélünk!
 • Beszédünk legyen közepes tempójú, érthető. Ne kiabáljunk és eltúlzott artikulációra sincs szükség.
 • A szájról olvasáshoz a legmegfelelőbb távolság 1,5-2 méter.
 • Miközben a táblára írunk, kerüljük a magyarázatot!
 • Beszéd közben kerüljük az ivást, rágózást!
 • Előfordulhat, hogy a hallássérült hallgató számára kényelmetlenséget okoz a szóbeli vizsgázás vagy egy prezentáció megtartása. Ilyen esetben biztosítunk neki más fajta lehetőséget a kurzus teljesítésére.
 • Férfi oktatóként tartsuk ápoltan bajszunkat, szakállunkat, mivel viselése nehezítheti a szájról olvasást.
 • Hajunk, kezünk ne takarja az arcunkat, miközben a hallgatókhoz beszélünk!
 • Mondandónk hangsúlyozásához használjuk mimikát, gesztusokat, stb. (de ne legyenek eltúlzottak), melyek segítenek a lényeg kiemelésében, helyettesítve a beszédbeli hangsúly váltakozását.
 • Ha a hallgató nem érti az elmondottakat, a szavak megismétlése helyett fogalmazzuk újra azokat! Ha végképp nem sikerül a megértést elősegíteni, írjuk le egy papírra, amit közölni szeretnénk.
 • Tartsunk szünetet, ha a hallássérült lehajtja a fejét, elfordul vagy kifújja az orrát, mivel ezekben az esetekben nem tud szájról olvasni. Ha a hallgatók fáradtságának jeleit észleljük, iktassunk be rövid szüntet! Az egész napos koncentráció nagyon fárasztó lehet a hallássérült hallgatók számára, mely egy idő után a figyelem csökkenéséhez vezethet. Az elhangzott idegen szavakat ismételjük el többször, írjuk fel a táblára!
 • Ha a hallgatókhoz intézünk kérdéseket, mutassunk a válaszadóra vagy mondjuk ki a hallgató nevét!
 • A feltett kérdés után hagyjunk időt a hallgatónak, hogy feldolgozza az elhangzottakat!
 • A magyarázat során tartson szüneteket, mivel a hallássérült hallgatók nem tudnak egyszerre figyelni és jegyzetelni.
 • Biztosítson a hallgatók számára összefoglalókat, vázlatokat az órán elhangzottakról!
 • A nagyobb egységek végén tartsunk ellenőrzést, intézzünk kérdéseket a hallgatókhoz, mellyel megvizsgálhatjuk, mennyiben voltak érthetőek az elhangzottak.

 
A tanterem ajánlott elrendezése

 • A tanterem legyen jól megvilágított. Ne a fényforrás előtt üljünk vagy álljunk, mert akadályozza a szájról olvasást! Pl. ne álljunk az ablak elé, mert így az arcunk nem lesz megfelelően megvilágítva! A fénynek semmiképp nem szabad a hallássérültre esnie, mert akkor a hunyorgás miatt nem tud szájról olvasni.
 • Csökkentsük a háttérzajt! Ha zaj van a termen kívül, ne legyen nyitva ablak, ajtó az óra ideje alatt! A zajok csökkentése érdemes a székek lábaira öntapadós filcet ragasztani.
 • Amennyiben lehetséges, szemináriumok során helyezzük körbe vagy „U” alakba az asztalokat, hogy a tanulók között könnyebben alakuljon ki interakció.
 

A tanulás minőségét segítő eszközök, lehetőségek
 • A tananyag projektorral való kivetítése
 • Tankönyvek, ajánlott könyvek listájának vagy az elhangzott tananyag írásban való átadása
 • Feladatok, vizsgakérdések írásban való átadása
 • Diktafon engedélyezése
 • Jeltolmács alkalmazása
 • Jegyzetelő szolgáltatás  
 • Induktív hurok - Az induktív hurok a hallókészüléket használó hallássérültek számára nyújthat segítséget, mivel a vezeték nélküli hangátvitelt teszi lehetővé. Alkalmazásakor valamennyi, a hurok mágneses indukciós terén belül lévő hallókészülék képes feldolgozni az adó jeleit. A hurok kerülete majdnem tetszőleges méretű lehet, beépíthető egy tanterem határoló falaiba vagy széksorai alá rejtve fixen, de használható hordozható módon, egyszerűen nyakba akasztva is. Képes különbséget tenni a "hasznos" és a "nem hasznos" hangok között. Mindenhol megoldás lehet, ahol a beszélő és a potenciális hallgató között nagyobb a távolság, vagy a környező zajok zavarhatják a beszédértést.
 • FM rendszer használata - Az FM adó-vevő rendszerek előnyösek, ha valamilyen okból nem lehetséges, vagy nem célszerű az induktív hurok kiépítése. A rádió frekvencián működő adó-vevő használatával egy vezetéknélküli rendszert kapunk. A készülék két egységből áll: egy adó, melyet az oktató a nyakában visel, és a vevő pedig a hallgatónál, leggyakrabban szintén nyakba akasztva. Az adó-készülék a hanganyag rögzítésére alkalmatlan, csak és kizárólag a vevővel kommunikál FM rádió frekvencián keresztül. Mivel az indukciós hurok elvén működik, kiszűri a kellemetlen zajokat, ezzel segítve a beszédhangok továbbítását. 
 • Akadálymentesítés az oktatásban: https://youtu.be/_qkGnvoGfps


A vizsgákon alkalmazható segítségnyújtási lehetőségek
A jogosultságról a SZTE Hallgatói Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottság (HEBB) igazolást állít ki. A hallgató ezzel az igazolással keresi fel az oktatóját még a szorgalmi időszakban és egyezteti vele a vizsga részleteit. 
 • Az írásban történő vizsgázást lehetővé kell tenni hallássérült hallgatók számára.
 • A hallgató kérésére megengedhető a szóbeli vizsgázás is. Ebben az esetben – az artikulációs nehézségek miatt – a jelnyelven nem kommunikáló hallgatót a vizsgán úgynevezett orális tolmács segítheti, aki a vizsgázó által elmondottakat, a nehezen érthető mondatokat megismétli. A jelnyelvet ismerő hallássérült hallgatók jelnyelvi tolmácsok bevonását igényelhetik.
 • A hallássérült hallgatóknál fontos a vizuális szemléltetés. Minden beszámoltatás alkalmával a tanulmányaik során használt segédeszközök (értelmező szótár, kalkulátor stb.) használatát engedélyezni kell!
 • Az érthetőség és a megértés szempontjából a hallássérült hallgatóknak feltett kérdéseket, utasításokat egyidejűleg szóban és írásban is közölni kell!
 • A vizsgák során a kérdés megválaszolásához szükséges felkészülési idő – a nem fogyatékossággal élő hallgatók esetében megállapított időtartamhoz képest – 30%-kal meghosszabbítható.Ajánlott szakirodalom
Dr. Jámbor Andrea és Dr. Orgován Gábor -  Hallhatatlan szavak (SINOSZ, Budapest, 2012)
Zsoldos Márta (szerk) – Pszichológia és hallássérülés – A pszichikus fejlődés lehetőségei és sajátosságai hallássérült embereknél (Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, Budapest, 2004)
Regény: Bonnie Poitras Tucker – A csend hangjai (Bastei Budapest, Budapest, 2002)
Ajánlott filmek
Hallgass a szívedre (2010)
Vaklárma (1989)
Egy kisebb isten gyermekei (1986)
Négy esküvő, egy temetés (1994)
Kedves kis semmiség (2008)
A számat figyeld! (2001)
Nesze Neked Pete Tong! (2004)


Magyar nyelvű hasznos weboldalak
 


Elérhetőségeink

Kedves Hallgatók!

Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ irodája:
Szeged, Vitéz u. 17. (11-es iroda)

Akadálymentes ügyeleti hely:
TIK Hallgatói Centrum Információs Ponton (Szeged, Ady tér 10.)


Telefon:
(+36) 62 544 029

E-mail:
eselyiroda@rekt.szte.hu
szte.eselyiroda@gmail.com